• SUSCCH-mb-01
  • SUSCCH-mb-02
  • SUSCCH-mb-03

Návrh prestavby objektu SÚSCCH a.s. pre potreby Preventívno ambulatného a diagnostického centra

Dátum: 2013

Stupeň: ideový návrh