Firma M-S pro s.r.o bola založená spoločníkmi Ing. Arch. Petrom Martinom a Ing. Arch. Petrom Simonidesom v Bratislave v roku 2004. Hlavnou náplňou činnosti firmy je projektovanie stavieb a ich interiérov v oblasti bankovníctva, občianskych, bytových, zdravotníckych a priemyselných stavieb, príležitostne urbanizmu. Svojim zákazníkom však spoločnosť poskytuje kompletný servis aj vybavením príslušných povolení, organizáciou a vyhodnotením výberových konaní pre výber dodávateľov stavieb a činnosť dozorov na stavbách.

V poslednom období sa ponuka našej činnosti rozšírila o realizáciu menších investičných celkov (výstavba rodinných domov, prestavby a rekonštrukcie domov a bytov).

Súčasťou našej komplexnej ponuky je aj návrh, výroba a dodanie typových a atypických častí interiérového vybavenia priestorov.

Firma sídli v Ružovej doline č. 6 v druhom Bratislavskom obvode a zamestnáva priemerne troch zamestnancov – inžinierov / architektov. Na zákazkách ďalej spolupracuje s množstvom externých spolupracovníkov – jedná sa hlavne o jednotlivých odborných projektantov – profesistov.

Strategickým klientom spoločnosti je Slovenská Sporiteľňa a.s., pre ktorú pracujeme ako rámcový dodávateľ od vzniku spoločnosti. Spoločníci pracovali pred založením firmy samostatne ako projektanti od roku 1992 v zamestnaní a od roku 1996 ako autorizovaní architekti.