História

Architektonický ateliér M-S pro s.r.o bol založený spoločníkmi Ing. Arch. Petrom Martinom a Ing. Arch. Petrom Simonidesom v Bratislave v roku 2004 po viac ako 10 ročných skúsenostiach v oblasti architektúry a realizácie stavieb.

Zameranie

Hlavnou náplňou činnosti ateliéru je projektovanie bytových stavieb a návrh a následná realizácia interiérov. Svojim zákazníkom spoločnosť ponúka okrem návrhu aj kompletný servis s vybavením príslušných povolení, organizáciou a vyhodnotením výberových konaní pre výber dodávateľov stavieb a činnosť dozorov na stavbách.

Realizačný proces

Architektonický ateliér zamestnáva priemerne piatich zamestnancov – inžinierov/architektov. Na zákazkách ďalej spolupracuje s množstvom externých spolupracovníkov. Sú nimi najmä jednotliví odborní projektanti – profesisti.

Sídlo

Kancelárie ateliéru sa nachádzajú v administratívnej budove v Ružovej doline č. 6 v Bratislave.