• SLSP 1
  • SLSP 3
  • SLSP 2

Pobočka Slovenskej Sporiteľne

Krompachy – Hlavná ulica

Rok realizácie: 2015

Návrh a projekt rekonštrukcie pobočky