Pred začiatkom realizácie pre zákazníkov zabezpečujeme organizáciu a vyhodnotenie výberového konania na dodávateľa stavby. Počas realizácie vykonávame autorský dozor pri stavbách, ktoré sme navrhli. Na požiadanie vykonávame aj stavebný dozor na stavbách projektovaných inými projektantami.

Na kľúč

Naša realizačná činnosť poskytuje zákazníkom aj možnosť “dodávky na kľúč” v prípade menších investičných celkov – výstavby rodinných domov, prestavby bytov, dokončovania holobytov, kancelárskych a obchodných priestorov.

Jedná sa výlučne o realizáciu stavebných prác vlastných projektov, ktoré zabezpečujeme prostredníctvom kooperujúcich odborných spoločností a živnostníkov, ktorých starostlivo vyberáme podľa individuálnych potrieb každej zákazky.